LIG.punt logo

DNA

WIE ONS IS

LIG.punt as kerk se wortels lê in baie verskillende rigtings maar in wese is ons eerstens Christen, tweedens Evangelies, derdens Gereformeerd en vierdens Missionaal.

Dit beteken dat ons onsself vereenselwig met die Apostoliese geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea, die evangelie soos dit herontdek is tydens die Reformasie en dat ons daartoe verbind is om onsself te sien as sendelinge in en vir Pretoria.

Ter wille van hierdie sending, het LIG.punt een oop en een toe hand. Daar is sekere dinge in die toe hand wat ons gretig is om aan vas te klou en daarvoor op te staan. Hierdie is dinge wat die Bybel as integraal tot die evangelie beskou, en dus tydloos, onveranderlik en ononderhandelbaar is. Daar is egter verskeie ander goeie maar nie-kritiese dinge wat in die oop hand gehou word, waarin ons baie vryheid geniet. Dit stel ons in staat om die tydlose, onveranderlike storie van Jesus, in 21ste eeuse klere aan te trek, sodat dit die koppe sal laat draai van die wat daarmee paaie kruis.

Alhoewel LIG.punt nie deel is van enige denominasie nie, heg dit groot waarde aan die intieme verhoudings wat dit met bestaande kerke en netwerke het (sien ‘ons vennote’).

Vir meer, kliek hier

(NS: Daar bestaan nog 'n 'Ligpunt', wat goeie werk in Schweizer-Reneke omgewing doen. Ons is egter nie aan mekaar verbind nie!)

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon