LIG.punt logo

DNA

SPAN


Tobie Meyer

Ouderling en Predikant

Tobie en Mariana het beide in Pretoria skool gegaan en aan die Universiteit van Pretoria gestudeer, voordat hulle vir ‘n paar jaar in Londen gaan werk het as prokureur en fisioterapeut onderskeidelik. Hulle is in 2006 getroud gedurende Tobie se studies aan George Whitefield College, en het in 2009 terug getrek Pretoria toe met die oog daarop om betrokke te wees in die plant van LIG.punt. Hulle het 3 dogters: Amelie, Juliette en Jean-Marie.


Johan Verster

Ouderling en Predikant

Johan het skool gegaan in Pretoria en sy B.Com (Hons) studies aan die Universiteit van Pretoria voltooi. Hy het vir Anchen in Londen ontmoet waar Johan eers as 'n bestuursrekenmeester gewerk het en toe werksaam was by die Suid Afrikaanse Evangeliese Kerk. Johan en Anchen (oorspronklik n Kapenaar en mediese suster) is in 2007 getroud en Liam, hulle seun is in 2008 gebore. In Desember 2009 het hulle vanaf Kaapstad na Pretoria verhuis, na afloop van Johan se teologiese studies by George Whitefield College. In Augustus 2010 het die Verster familie twee dogtertjies ryker geword, met die geboorte van Maya en Anais. In Augustus 2010 is nog 'n laaitjie (Finn) tot die gesin toegevoeg.


Eloff van Niekerk

Ouderling en Predikant

Eloff het vir ‘n BCom graad aan TUKS gestudeer en ‘n paar jaar in die korporatiewe wêreld gewerk voordat hy Engeland toe getrek het. Tydens ‘n moeilike tyd in sy lewe het hy die Bybel begin lees en vir Jesus ontmoet. Sy lewe is getransformeer deur Jesus wat ‘n liefde vir die kerkgemeenskap en verlore siele by hom aangewakker het. Na ‘n tydperk as “apprentice” by ‘n klein envangeliese kerkie in Wimbledon het hy teruggekeer na Suid-Afrika om teologie te studeer. Gedurende die tyd was hy betrokke by Christ Church Stellenbosch. Eloff het sy toekomstige vrou Willemien by ‘n Ligpuntkamp ontmoet, en jare later het God in Sy sowereiniteit Eloff na Ligpunt en ‘n huwelik met Willemien geroep. Willemien is ‘n stads- en streeksbeplanner en werk vir die WNNR. Hulle het twee liefling dogtertjies Kirsten en Naomi.


Gert van der Walt

Ouderling

Gert het grootgeword in Pretoria, waar hy ook Chemiese Ingenieurswese voltooi het in 1999. Na so paar jaar se werk vir Sasol asook ‘n tydjie in Londen het hy teruggekeer na Suid Afrika in 2003 waar hy in die IT en besigheids-wereld verbonde geraak het. In 2008 is hy getroud met Suliztha, en hulle het ‘n seuntjie Gert, en dogtertjie Sanè. Gert is in 2011 as ouderling by Ligpunt bevestig en dien sederdien op die personeel op nie-voltydse basis.


Pieter Wessels

Predikant (Jong Volwassenes)

Pieter het grootgeword op Reitz in die Oos-Vrystaat. Gematrikuleer in Bloemfontein einde 2004. Waarna hy voltyds studeer het aan die Universiteit van Pretoria tot en met 2007.

Hy was vir 3 jaar in die koshuis terwyl hy 'n graad in Finansies voltooi het waarna hy vir 3 jaar, sy klerklskap in Rekeningkunde afgehandel het.

Hy is 'n pos aangebied deur LIG.punt aan die einde van 2010, soos God 'n begeerte in sy hart geplaas het om meer voltyds in die bediening te tree, vandat sy lewe omgekeer het as 'n eerstejaarstudent op Tukkies. Dit het gebeur soos ander gelowiges met hom Bybel gelees het en die Goeie Nuus van Jesus met hom gedeel het in die proses.

Hy het by Ligpunt van 2011-2012 'n "apprenticeship" gedoen deur Transmission ('n netwerk van kerke in Gauteng wat toekomstige werkers oprig vir die Woorbediening) en het in 2013 begin met sy M.Th ook deur die Transmission Netwerk in tesame werking met BILD Universiteit van die VSA.


Reinette Barnard

Bedieningsleier: Vroue

Reinette het skool gegaan in Tzaneen in die Noordelike Provinsie. Sy het Arbeidsterapie aan die Universiteit van Pretoria studeer. In 2002 is sy met Dirk getroud, waarna hulle 'n aantal jare in Londen deurgebring het. Na hul terug keer in 2007, het hulle in Pretoria gevestig en by Ligpunt aangesluit in 2009. Hulle het drie dogters Kara, Leila en Milla. Reinette is 'n deeltydse pos in 2011 aangebied as vrouewerker en behartig ook aspekte van die kinderbediening.


Rhynhardt de Bruin

Predikant (Jeug en Studente)

Rhynhardt het groot geword en skool gegaan in Nelspruit in Mpumalanga. Hy het sy B.th. Teologiese graad verwerf by die Universiteit van Pretoria. In 2012 het hy deel van die Ligpunt se 'Apprenticeship' program geword en is voltyds aangestel in 2014. In 2012 het hy met Janine getrou. Hy werk veral met die tieners en studente van LIG.punt.


Dewald Wagener

Predikant (Berading)

Dewald het skool klaargemaak in Pretoria, en op Stellenbosch sy B.A. in Teologie voltooi. Dewald en Cathy het mekaar ontmoet in 2005 in n klein Kerk van England gemeente en einde 2008 getrou. Tydens hulle verlowing het hulle ook saam by George Whitefield Bible College in Kaapstad studeer, Dewald vir sy Honeurs in Teologie, en Cathy vir n inleidende een-jaar kursus. Klein Reuben, hulle seun is gebore in 2013, en hulle het by LIG.punt aangesluit aan die begin van 2014.


Nathalie Meyer

Bedieningsleier: Sondagsamekomste

Nathalie is gebore in Kroonstad en het haar skoolloopbaan daar voltooi. Sy het Spraak-Taal Patologie en Oudiologie aan die Universiteit van Pretoria studeer vanaf 2006 – 2009. Ná haar gemeenskapsdiensjaar in Heidelberg, het sy in 2011 teruggekeer na Pretoria en in die oudiologie privaatpraktyk begin werk. Sy het in 2013 met Wimpie getrou en het in 2014 by Lig.Punt begin werk waar sy vir Reinette help met die vroue-bediening, met die kinderlesse en met Lig.Punt se musiek.


Stephanus van Zyl

Bedieningsleier: Kinders

Stephanus is op Vredenburg gebore in die Wes-Kaap. Hy het grootgeword op Clanwilliam in die Platteland en het daar in 2010 by Augsburg Landbou Gemnasium gematrikuleer. Gedurende die tyd het hy ook tot bekering gekom en tot die oortuiging gekom dat hy geroep is vir voltydse bediening. In 2011 het hy ‘n Christelike “gap-jaar” by Kohin-Acts gedoen en in 2012 met sy BtH teologiese studies aan die Universiteit van Stellenbosch begin. In 2013 het hy verskuif na die Bybel Instituut van Suid-Afrika in Kalkbaai en in 2014 sy BtH teologiese graad daar verwerf, asook sy honeurs in 2015. Hy is tans besig met Ligpunt se "apprenticeship" program.


Stephan Truter

Apprentice

Stephan het groot geword in Pretoria en was vanaf sy vroeë Hoërskool-jare deel van LIG.punt. In 2016 Het hy gematrikuleer waarna hy ingeskakel het by LIG.punt se apprenticeship program vir 2017-18, met die oog op verdere Teologiese studies daarna. Hy is tans betrokke by LIG.punt se Jeug bediening: LIGMAG.


ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon