LIG.punt logo

DNA

ONS DROOM VIR PRETORIA

...is dat LIG.punt, deur God se genade:

• Sy waarheid met integriteit aan die hele stad sal verkondig

• Deur sy lede die samelewing ten goede sal beïnvloed, tot voordeel van alle mense

• 'n Lewensstyl van vreugdevolle vrygewigheid sal kweek

• Met blydskap kwesbare en behoeftige mense sal dien

• In vennootskap met eensgesinde Christene sal staan oor tradisionele grense heen

• Sal aanhou om die dieptes van die evangelie en die implikasies daarvan vir elke area van die lewe te ontgin

• Veel-rassige gemeenskap op tasbare maniere sal nastreef, as getuienis tot die verenigende krag van die evangelie

• Kerk sal wees wat kerke plant wat ook kerke sal plant, oor 'n breë demografiese spektrum

• Kerk sal wees wat sal onthou hoe dit was om in die duisternis vas gevang te wees

• Deurlopend, deur gebed, 'n model wees van passievolle afhanklikheid van God

• Mans en vrouens sal oprig vir die verkondiging van die evangelie wêreld wyd

• Meer van Sy goedheid sal wys aan dié wat se oë geopen is om dit te kan sien, sodat hulle in verwondering na Hom sal smag

• Voorbeeld sal wees van ware gemeenskap, vir beide dié wat binne en dié wat buite die kerk is.

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon