LIG.punt logo

Bedieninge

LIGMAG

LIGMAG is die tiener bediening van LIG.punt. Ons glo dat jongmense ’n integrale rol speel in die kerk en wil daarom toegewyde tyd spits aan die dissipelskap van hierdie groep. Ons kry geleentheid om Sondae aande by die LIG.punt kantoor te ontmoet vanaf 17:00 tot 18:30.

Soos met ons LIG.punt gesinne (kleingroepe) word LIGMAG die plek waar tieners saam lewe kan doen. Dit is binne hierdie gemeenskap wat hulle verhoudings kan bou en saam kyk na die Bybel en hoe dit ons wys na die Evangelie.

Ons is besig met ’n program wat kronologies deur die Bybel werk sodat ons kan sien hoe al die afsonderlike stories van die Bybel saam een storie maak, naamlik die storie van hoe God Sy mense red deur Jesus Christus.

Ons verkry die inhoud vir die program vanaf “The GospelProject” en verwerk dit dan om toepaslik te wees vir ons konteks. Click hier vir meer inligting oor die inhoud van hierdie program.

Om deel te raak van LIGMAG of om meer uit te vind kan julle gerus vir Rhynhardt of Stephan kontak by:

rhynhardt@ligpunt.com

Stephan@ligpunt.com

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon