LIG.punt logo

Bedieninge

ID

Jesus se 1 groot opdrag aan Sy Kerk is om dissipels te maak (Mt 28:18-20). Een van die maniere wat ons dit doen is ID: Intentional Discipleship. Die wat in ID deelneem word vir 2 jaar deel van groep van 3 tot 4 mans of vrouens wat gereeld bymekaar kom om mekaar te slyp en aan te moedig om meer en meer getroue volgelinge van Jesus word.

Gedurende die 2 jaar word die volgende onderwerpe gedek:

  • 1.Evangelie Fondamente (Wat is die Goeie Nuus?)
  • 2.Gemeenskap met God en Sy Mense (Wat is die Effek van Geloof?)
  • 3.Onderhouding van Sy Woord (Wat is die Kenmerke van God se Mense?)
  • Indien jy sou belangstel om deel te word van ID-groep, gesels asb. met jou LIG.punt-Gesin Leier.

    ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon